opatrenia

Rúško - Respirátor

2 Položky

Výrobca:

Prehľadať výsledky filtra fulltextom

Zobraziť:
 • Respirátor N95

  Respirátor FFP. Profesionálne ochranné (masky, rúška) Respirátory...

  SKLADOM

  3 €

 • Respirátor KN95 PLUS

  Respirátor FFP s výduchovým filtrom. Profesionálne ochranné (masky,...

  VYPREDANÉ

  5,50 €

Prehľad opatrení Ústredného krízového štábu SR a vlády SR k 3.4.2020

NÚDZOVÝ STAV
Vláda SR vyhlásila NÚDZOVÝ STAV
Núdzový stav sa vzťahuje na:
držiteľov povolenia na prevádzkovanie záchrannej zdravotnej služby,
držiteľov povolenia na prevádzkovanie dopravnej zdravotnej služby,
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
právnické a fyzické osoby, ktoré majú z ÚDZS zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel,
právnické a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú pohrebnú službu,
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR,
Úrad verejného zdravotníctva SR,
regionálne úrady verejného zdravotníctva,
zariadenia sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje aj zdravotná starostlivosť.
Štát chce chrániť seniorov, ktorí sú v prípade pandémie koronavírusu najzraniteľnejšou skupinou. Úrad verejného zdravotníctva SR zároveň uzavrie činnosť denných stacionárov a pre sociálne zariadenia vydá hygienické pokyny.
Viac tu: Verejná vyhláška – poskytovanie sociálnych služieb
ODPORÚČANIA A NARIADENIA PRE OBČANOV
Povinnosť nosiť rúško všade mimo svojho bydliska.
Viac tu: Verejná vyhláška – povinnosť nosiť rúška
Dodržiavať dvojmetrový rozstup v rade (vonku aj vnútri).
Ústredný krízový štáb SR a Úrad verejného zdravotníctva SR odporúčajú občanom SR obmedziť mobilitu mimo bydliska na nevyhnutnú mieru – dochádzanie do práce, zabezpečenie základných životných potrieb (zabezpečenie potravín, hygieny, liečiv, domácej sociálnej starostlivosti, zaopatrenia chorých a zomierajúcich), nevyhnutná návšteva zdravotníckeho zariadenia.
Vláda vyzýva rodičov, aby v súvislosti s prerušením vyučovania nedávali deti do opatery starým rodičom z dôvodu možného šírenia nákazy. Priebeh ochorenia u nich môže byť komplikovanejší.
Pre seniorov nad 65 rokov sú určené špeciálne otváracie hodiny v obchodoch, a to od 9.00 h do 12.00 h.
Vláda SR a Úrad verejného zdravotníctva SR vyzvali seniorov, aby pre riziko ochorenia COVID-19 vychádzali zo svojho domu či bytu len v nevyhnutých prípadoch. Štát seniorom odporúča, aby radšej požiadali o pomoc iných, eliminovali sociálny kontakt s druhými ľuďmi, a to aj s rodinnými príslušníkmi. Vláda je pripravená v prípade nutnosti aj prijať zákaz vychádzania pre konkrétne skupiny ľudí.
Vláda vyzýva seniorov, aby MHD a verejnú dopravu využívali iba v nevyhnutných prípadoch.


KARANTÉNA
Všetkým občanom SR, ktorí sa ako organizované skupiny vrátili zo zahraničia na územie SR sa nariaďuje karanténa (izolácia) v zariadeniach určených Ministerstvom vnútra SR na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19.
Všetkým občanom, ktorí sa vrátili zo zahraničia individuálne sa nariaďuje povinná 14-dňová domáca karanténa, vrátane osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Za nedodržanie domácej karantény hrozí sankcia vo výške 1 659 eur. Osoby, ktoré sa vrátili zo zahraničia, sú povinné bezprostredne po návrate na Slovensko oznámiť túto skutočnosť telefonicky alebo elektronicky svojmu ošetrujúcemu lekárovi, ktorý rozhodne o domácej izolácii.
Viac informácií na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR.


OBCHODY, PREVÁDZKY
S účinnosťou od 16. 3. 2020 od 6.00 h sa do odvolania uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:
predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely,
lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok,
predajní drogérie,
čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,
predajní novín a tlačovín,
predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
prevádzok telekomunikačných operátorov,
prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením (bez prítomnosti verejnosti),
prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,
prevádzok internetových obchodov (eshop) a donáškových služieb,
pohrebných služieb, služieb pohrebiska a krematória,
autoservisy, pneuservisy a odťahovacie služby,
taxislužieb vykonávajúcich prepravu vecí a tovaru,
práčovní a čistiarní odevov.


Od 30. 3. 2020 sa povoľuje otvorenie ďalších obchodov, služieb a prevádzok:
očné optiky,
služby STK a emisnej kontroly,
leasingové služby,
predajne a servis bicyklov,
notári a advokáti,
stavebniny, záhradníctva,
galantérie, metrový textil
farby, laky,
elektroinštalačné služby,
železiarstva,
zberné dvory,
servis výpočtovej a telekomunikačnej techniky,
kľúčové služby.
Štát zavádza limit na počet zákazníkov v predajni, v jednom čase bude môcť byť v obchode len jeden zákazník na 25 metrov štvorcových predajnej plochy.
V obchodoch musí byť zabezpečená povinná dezinfekcia rúk alebo jednorazové rukavice pri vstupe a povinnosť nosiť rúško. Prevádzky musia zabezpečiť minimálny odstup v radách pri pokladniciach aspoň dva metre.
Zatvorené naďalej zostanú veľké obchodné domy a veľké prevádzky. Výnimku majú predajne potravín, drogérií a lekární v obchodných domoch.
Všetky predajne budú v nedeľu zatvorené z dôvodu sanitárneho dňa a oddychu personálu, výnimku dostali len pohotovostné lekárne a veterinárne ambulancie.
V obchodoch a prevádzkach sa odporúča meranie telesnej teploty.
Zákaz prevádzky sa netýka komunálnych služieb a služieb dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov.
Viac tu: Opatrenie ÚVZ SR OLP/2595/2020 a Opatrenie ÚVZ SR OLP/2596/2020.
VLÁDA, SAMOSPRÁVY
Obce a mestá zriadia telefónne linky na donášku jedla a inej pomoci pre ľudí, ktorí nemôžu chodiť von.
Vláda predloží návrh zákona, podľa ktorého budú môcť štátne orgány v čase krízy využívať lokalizačné dáta ľudí, ktoré im poskytnú mobilní operátori.
Vláda spúšťa všetky kanály na informovanie obyvateľstva a potrebných opatreniach a takisto aj reklamnú kampaň na ich propagáciu.
Vláda požiada riaditeľa RTVS, aby každý deň bola na RTVS svätá omša o 18.00 h. Takisto sa zavedie vysielanie školských spotov a online škola na RTVS.


EKONOMIKA
PRVÁ POMOC zamestnancom, firmám a SZČO
Štát preplatí 80 % platu zamestnanca firmám, ktorých prevádzky sú povinne uzavreté.
Štát poskytne príspevky pre SZČO a zamestnancov podľa poklesu tržieb firmy:
viac ako 20 % - 180 €
viac ako 40 % - 300 €
viac ako 60 % - 420 €
viac ako 80 % - 540 €
Štát poskytne bankové záruky vo výške 500 mil. € mesačne.
Zamestnancom v karanténe a rodičom na OČR bude hradených po celú dobu 55 % z ich hrubej mzdy.
Odklad platby odvodov za zamestnávateľa pri poklese tržieb o viac ako 40 %.
Odklad preddavkov dane z príjmu pri poklese tržieb o viac ako 40 %.
Možnosť započítania si doteraz neuplatnenej straty od roku 2014 vrátane.


KULTÚRA, ŠPORT
Zatvárajú sa akvaparky a lyžiarske strediská, ako aj všetky zábavné podniky, detské kútiky, wellness a fitness centrá, kúpele.
Viac tu: Opatrenie ÚVZSR
Od 24. 3. 2020 sa predlžuje platnosť zákazu usporadúvania športových, spoločenských a kultúrnych podujatí do odvolania.
Viac tu: Verejná vyhláška – zákaz hromadného podujatia


ŠKOLSTVO
S účinnosťou od 3. 4. 2020 sa zakazuje prevádzka zariadení pre deti a mládež okrem zariadení školského stravovania tak, že je možná (na základe individuálneho rozhodnutia zriaďovateľa zariadenia) príprava a výdaj stravy pre seniorov a sociálne znevýhodnené deti.
Viac tu: Opatrenie ÚVZSR
Prerušuje sa vyučovanie na školách a v školských zariadeniach.
Viac tu: Usmernenie ministerstva školstva


ZDRAVOTNÍCTVO
Z dôvodu predídenia šírenia možnej nákazy v nemocničnom prostredí boli zakázané všetky návštevy vo všetkých nemocniciach na území SR.
Viac tu: Vyhláška ÚVZSR
S účinnosťou od 18. 3. 2020 sa nariaďuje všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby vykonávali potrebné kroky a opatrenia smerujúce k obmedzeniu plánovaných operačných výkonov, ktorých nevykonanie prípadne odloženie neohrozí život a zdravie osôb.
Pri vstupe do nemocníc, fabrík sa bude podľa nariadenia hygienikov od 30. marca merať teplota tela.
Pred každou nemocnicou, kde sa robia odbery sa zriadia drive – thru. Ide o testovacie body na koronavírus z áut. Jedno takéto miesto za deň urobí 70 odberov vzoriek.
Pred nemocnicami, v ktorých dochádza k výtržnostiam neprispôsobivými ľuďmi budú vojaci a policajti, aby urobili poriadok.
Ministerstvo zdravotníctva určí po jednej nemocnici na východe a strede Slovenska a v Bratislave, ktoré budú slúžiť čisto len na liečbu ochorenia Covid-19. V ostatných nemocniciach budú na tento účel vyšpecifikované celé pavilóny.
Posúva sa vykonateľnosť preventívnych prehliadok, ktoré sa musia vykonávať vo vzťahu k práci.
Ministerstvo obrany identifikuje vojakov, ktorí sa môžu zaškoliť na sanitárov, ak by to bolo nevyhnutné.
Ministerstvo zdravotníctva vyrokuje so zdravotnými poisťovňami, aby ambulanciám aj počas zníženého počtu pacientov dávali 75 percent platieb z priemeru, ktorý zvyčajne dostávajú.


CIRKEV
O súčinnosť boli požiadané aj cirkvi a náboženské spoločnosti registrované v SR, aby zvážili obmedzenie usporiadania a konania bohoslužieb, omší, náboženských stretnutí, pútí a slávností. Rovnako tak obmedzili používanie liturgických predmetov, spoločných modlitebných knižiek a predmetov, ktoré by mohli slúžiť na prenos vírusu a predišli vzájomnému fyzickému kontaktu.


ÚRADY
Klientske centrá budú od pondelka 16.3. fungovať len tri hodiny denne.
Viac tu: Tlačová správa MVSR
Do 30. apríla 2020 nesmie byť spustená žiadna exekúcia ani dražba.
V skrátenom legislatívnom konaní bude prerokovaný návrh zákona, aby mohli pracovať notári a advokáti. Napríklad na prípravu závete alebo obhajoby.


DOPRAVA
Zatvorili sa hraničné priechody. Na územie SR majú povolený vstup len:
nákladné motorové vozidlá prevážajúce tovar,
osoby, ktoré sa preukážu oficiálnou formou pobytu – trvalým či prechodným pobytom – a platným cestovným dokladom,
osoby, ktoré dochádzajú na územie SR za prácou z prihraničných obcí; musia sa preukázať občianskym preukazom/pasom, pobytovou kartou a potvrdením od zamestnávateľa/pracovnou zmluvou.
Obmedzuje sa medzinárodná osobná, vlaková a autobusová doprava, okrem nákladnej.
Železničná doprava
Ministerstvo dopravy a výstavby SR zruší bezplatnú železničnú dopravu pre študentov, kým budú školy zatvorené, aby sa im menej umožnilo tráviť čas cestovaním.
Medzinárodná železničná doprava nebude premávať od 13. 3. 2020 od 7.00 hod.
Vnútroštátna osobná železničná doprava bude od soboty 14. 3. 2020 premávať v obmedzenom režime. Železničná spoločnosť Slovenska (ŽSSK) pokračuje v pravidelnej dezinfekcii železničných vozňov.
Rovnako Železnice slovenskej republiky (ŽSR) dezinfikujú priestory staníc.
Autobusová doprava
Počnúc dňom 13.3.2020 o 7.00 hod. nebudú medzinárodné autobusové linky premávať zo Slovenska, ani smerom na Slovensko.
Kamiónová preprava tovaru
Nákladná kamiónová doprava je povolená na vnútroštátnych aj medzinárodných trasách s cieľom zabezpečiť zásobovanie obyvateľstva. Vodiči kamiónov (profesionálni) musia byť vybavení ochrannými prostriedkami, ktoré je povinný zabezpečiť ich zamestnávateľ.
Lodná doprava
Počnúc dňom 13. 3. 2020 od 7.00 hod. lode prepravujúce osoby nesmú zastavovať v prístavoch nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky. Je povolený len tranzit cez územie Slovenskej republiky.
Letecká doprava
Dňom 13. 3. 2020 od 7.00 hod. bude pozastavená medzinárodná letecká doprava na všetkých letiskách na území Slovenskej republiky.


POŠTA
Slovenská pošta bude fungovať v upravenom režime tak, aby bolo zabezpečené poskytovanie univerzálnej poštovej služby – môžu byť však upravené prevádzkové hodiny. Všetky pobočky sa v priebehu dňa budú pravidelne dezinfikovať.


SOCIÁLNA POISŤOVŇA
Sociálna poisťovňa zjednodušila postupy pri uplatňovaní nároku poistencov aj na ošetrovné (OČR) tak, aby sa obmedzil osobný kontakt verejnosti v ambulanciách pediatrov a v pobočkách Sociálnej poisťovne. Stačí vyplniť formulár na webe Sociálnej poisťovne (www.socpoist.sk).


MARGINALIZOVANÉ RÓMSKE KOMUNITY
Marginalizované rómske komunity (MRK) tvoria v rámci prevencie a ochrany obyvateľstva pred šírením koronavírusu špecifickú rizikovú (ohrozenú) skupinu (zlý zdravotný stav, nedostatočné hygienické podmienky, zhoršený prístup k zdravotným službám, nižšie povedomie o hygiene, vyššia hustota obyvateľstva, migrácia príslušníkov MRK za prácou do a zo zahraničia). V rámci súčasnej epidemiologickej situácie zaznamenávame zvýšený návrat príslušníkov MRK zo zahraničia na Slovensko. Vracajú sa a cestujú cez krajiny s výrazne horšou epidemiologickou situáciou, čo vytvára veľké riziko zanesenia ochorenia COVID-19 do rómskych osád s extrémne vysokou pravdepodobnosťou jeho šírenia a vzniku epidémií v osadách aj mimo nich.
Úrad verejného zdravotníctva SR prináša Plán riešenia ochorenia COVID-19 v marginalizovaných rómskych komunitách.

NÁRODNOSTNÉ MENŠINY
Vyhlásenie splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
Výskytom ochorenia COVID-19 (koronavírus) čelí v súčasnosti Slovensko najväčšej bezpečnostnej výzve za uplynulé desaťročia.

Vláda SR s účinnosťou od 16. marca 2020 vyhlásila núdzový stav a prijala ďalšie opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu medzi obyvateľstvom SR.

Rozšírenie koronavírusu vyžaduje konkrétne opatrenia a celospoločenskú informačnú kampaň zo strany zodpovedných.

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny preto minulý týždeň zabezpečil preklad základných informácií o koronavíruse do maďarského, rómskeho, rusínskeho, ukrajinského a nemeckého jazyka a v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR boli tieto informácie zverejnené na webových stránkach príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva, resp. zaslané priamo na obce s rómskym, rusínskym, ukrajinským a nemeckým obyvateľstvom. Dňa 11. marca 2020 splnomocnenec listom požiadal predsedníčku Ústredného krízového štábu SR pani Denisu Sakovú, ministerku vnútra SR, aby sa pri informovaní verejnosti v súvislosti s hrozbou koronavírusu nezabúdalo na príslušné ustanovenia menšinového jazykového zákona (§4 ods. 6 zák. č. 184/1999 Z. z.), podľa ktorého sa v tzv. menšinových obciach (obce, ktoré sú uvedené v nariadení vlády č. 221/1999 Z. z.) informácie, nápisy a oznamy týkajúce sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov uvádzajú pre verejnosť aj v menšinových jazykoch.

Preto vyzývam orgány verejnej správy (miestnu štátnu správu, obce a mestá), nimi zriadené právnické osoby (školy, kultúrne, zdravotné a sociálne zariadenia, atď.), právnické osoby (sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, zdravotné zariadenia, nemocnice, obchodné reťazce - napr. Tesco, Billa, Jednota, Kaufland, Lidl, ŽSR, Slovenská pošta, atď.) a fyzické osoby – podnikateľov, aby v zmysle uvedeného dodržali zákon a všetky informácie, nápisy a oznamy v súvislosti so súčasnou mimoriadnou situáciou uverejňovali v menšinových obciach aj v menšinových jazykoch.

Nedodržanie tejto povinnosti je správnym deliktom a všetkým povinným subjektom hrozí finančná pokuta od 50,- až do 2 500,-Eur!

Verím, že dodržaním tejto povinnosti a efektívnejšou formou informovania verejnosti prispejeme k bezpečnosti a ochrane životov našich občanov!

Zdroj gov.sk 

Ekonomické opatrenia

Zoznam opatrení 29.3.2020:

1. Štát preplatí 80 percent platu zamestnanca v tých firmách, ktorých prevádzky sú alebo boli povinne uzavreté. Títo zamestnanci, ktorí ostali doma, budú dostávať mzdu od štátu. Maximálne ale 1100EUR.

2. Príspevky pre živnostníkov a zamestnancov vo firmách, ktoré zaznamenali pokles tržieb, sa budú odvíjať od toho, ako výrazne boli zasiahnuté. Prepočty za marec budú polovičné.

V prípade apríla pri poklese tržieb o viac ako 20 percent štát prispeje na platy 180 eurami. Pri poklese o viac ako 40 percent štát prispeje 300 eurami. Pri poklese o 60 percent to bude 420 eur, pri viac ako 80-percentnom poklese štát prispeje 540 eurami.

Podľa Krajniaka ide o pomoc pre 800-tisíc zamestnancov a približne 200-tisíc SZČO. Administratívne ide o rozsiahle opatrenia, potvrdil Krajniak.

Prostriedky by mali začať vyplácať 15. apríla.

3. Bankové záruky v hodnote pol miliardy eur pre firmy, ktoré zamestnávajú, aby dokázali financovať svoje podnikanie.

4. Pre zamestnancom v karanténe a rodičov na OČR štát uhradí 55 percent ich hrubej mzdy. Toto opatrenie schválila vláda a parlament už počas týždňa.

5. Odklad platby odvodov pri poklese tržieb o viac ako 40 percent.

6. Odklad preddavkov na dane z príjmov pri poklese tržieb o viac ako 40 percent. Preddavky tak podnikatelia začnú platiť až od októbra.

7. Firmy dostanú možnosť započítať si neuplatnenú stratu z podnikania od roku 2014 (vrátane). Platí to pre tie firmy, ktoré si neuplatnenú stratu doteraz nezapočítali.

Zatvorené Prevádzky k 30.3.2020

 • prírodné a umelé kúpaliská
 • telovýchovno-športové zariadenia
 • zariadenia starostlivosti o ľudské telo
 • zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku okrem zariadení sociálnych služieb, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a špeciálnych výchovných zariadení
 • prevádzky verejného stravovania, ktorými sú cukrárne, bistrá, kaviarne, bary a podobné zariadenia verejného stravovania, okrem reštaurácií a stánkov s rýchlym občerstvením
 • wellness centrá vrátane bazénov v ubytovacom zariadení
 • prevádzky zábavného charakteru, ktorými sú napríklad kasína, kiná
 • prevádzky voľnočasového charakteru
 • lyžiarske strediská
 • rekondičné pobyty

Otvorené Prevádzky k 30.3.2020

 • záhradníctva
 • očné optiky
 • služby STK a emisnej kontroly
 • lízingové služby
 • predajne a servis bicyklov
 • notári a advokáti
 • stavebniny
 • galantérie
 • farby, laky
 • elektroinštalačné služby
 • železiarstvo
 • zberné dvory
 • servis výpočtovej a telekomunikačnej techniky
 • kľúčové služby
 • potraviny
 • drogérie
 • chovateľské potreby
 • veterinárne ambulancie
 • autoservisy
 • lekárne
 • pošty
 • banky
 • predaj tlače
 • čerpacie stanice
 • eshopy
 • práčovne
 • pohrebné služby

platí vymedzený termín od 09.00 do 12.00 h v obchodoch pre nákup ľudí starších ako 65 rokov.

- povinné používanie ochranných rúšok
- pri vstupe dezinfekcia rúk alebo ochranné rukavice
- v radoch aspoň dvojmetrové odstupy medzi ľuďmi
- jeden nakupujúci na 25 metrov štvorcových

korona slovensko

 • Respirátor N95

  Respirátor FFP. Profesionálne ochranné (masky, rúška) Respirátory...

  SKLADOM

  3 €

 • Respirátor KN95 PLUS

  Respirátor FFP s výduchovým filtrom. Profesionálne ochranné (masky,...

  VYPREDANÉ

  5,50 €

Koronavírus na Slovensku

11.07.2020
Testovaných 228829

Nakazených 1893
Vyliečených 1493
Úmrtí 28

Anketa

Je zarastená tvár väčšie riziko nákazy Koronavírusu?

Prihlásenie